Naše projekty |
OBJEDNÁVKY A PORADENSTVÍ tel.: 603 888 560 e-mail: info@itms-plast.cz O NÁS SORTIMENT O společnosti Rady a tipy Reference Fotogalerie Doprava Kontakt

Rady a tipy

Volba objemu septiku a jeho konstrukčního provedení

Jak vybrat vhodný objem plastové odpadní jímky a její konstrukční provedení

Retenční nádrž (jímka na dešťovou vodu) – výběr konkrétního typu a možnosti využití

Srovnání mechanické čistírny odpadních vod s domovní čistírnou odpadních vod

Šachty na vrtané studny

Rozdíly mezi septikem a odpadní jímkou (žumpou) a jejich srovnání

Vodoměrné šachty – jejich využití a volba konstrukčního provedení

Podzemní plastové sklepy mají mnoho výhod a stávají se stále oblíbenějšími 


 

Volba objemu septiku a jeho konstrukčního provedení

Septik se používá tam, kde se nevyplatí pořizování domovní čistírny odpadních vod a není rentabilní ani odpadní
jímka (žumpa) vzhledem k vysoké ceně za její časté vyvážení. Při výběru septiku je však třeba zohlednit hned
několik faktorů, především pak jeho objem a také konstrukční provedení.Použití septiku v kombinaci s pískovým
filtrem je často užívaným a efektivním řešením pro zpracování odpadních vod. Procenta účinnosti závisí na velikosti
septiku a filtru, i na počtu uživatelů, za optimálních podmínek však účinnost septiku s pískovým filtrem dosahuje
až 98%! Odpadní voda ze septiku a zemního pískového filtru může být jímána do záchytné retenční jímky, nebo
dle vyjádření úřadů s nutností vypracování projektu vypouštěna do toku či vsakována. 

 

Volba objemu septiku

Ideální velikost septiku závisí na celé řadě faktorů, nejdůležitějšími jsou počet obyvatel a také denní průtok. Je samozřejmě důležité rozlišovat, zda se v místě, kde je septik usazen, bydlí nepřetržitě, nebo jen nárazově. Je třeba také zohlednit použití vody a tedy i počet toalet, koupelen ad. Pro snadnější představu se zavádí umělá jednotka „ekvivalentní obyvatel“, která představuje zástupce jedné osoby, která vyprodukuje 150 l odpadní vody a 60 g BSK5 denně. Podle míry zatížení pak může septik o objemu 3 m³ být vhodně zvolený až pro 3 osoby, při objemu 8 m³ pak zpravidla vyhoví i pro 10 ekvivalentních obyvatel.

Výběr septiku různých objemů podle potřeby klienta

Velikost a tvar septiku

Na českém trhu se výrobou a prodejem plastových septiků zabývá společnost ITMS plast s.r.o., která nabízí septiky různých velikostí i tvarů. Podle typu stavby si zákazník vybírá mezi kruhovými samonosnými septiky a septiky hranatými. Vybrat lze typy s různými objemy, což je dáno šířkou, délkou nebo průměrem a hloubkou. Klient si tak vybere přesně takový typ plastového septiku, který nejen že vyhovuje z hlediska celkového objemu, ale také z hlediska rozměrů vzhledem k možnostem konkrétní stavby a místních podmínek.

Septiky různých konstrukčních provedení – dvoukomorové i tříkomorové, samonosné, dvouplášťové i k obetonování

Konstrukční provedení septiků

Septiky se vyrábí v různých konstrukčních provedeních. Na obecné rovině se dělí podle počtu komor, přičemž platí, že čím větší počet komor bude septik mít, tím bude proces předčištění kvalitnější. V nabídce zmíněné společnosti ITMS plast s.r.o. naleznete plastové septiky dvoukomorové a tříkomorové, které z hlediska své konstrukce a technologie zajistí adekvátní stupeň předčištění.

 Septiky lze také podle konstrukce rozdělit na plastové samonosné septiky, dále na dvouplášťové a na septiky k obetonování. Plastové samonosné septiky jsou ideální pro použití v rodinných domech, chatách i penzionech, kde nedochází k výskytu spodní vody a jílovité půdy. Naopak tam, kde se vyskytuje vyšší hladina spodní vody nebo jílovité půdy, je nutné použití dvouplášťových septiků.

Dvouplášťové provedení septiku je vhodné rovněž i do záplavových oblastí. Poslední typ k obetonování je určen pro realizaci v blízkém okolí příjezdových cest, komunikací a ve staticky zatěžovaných místech. Po zabetonování je septik pojízdný.

S výběrem konkrétního konstrukčního provedení i velikosti a tvaru septiku vám poradí odborný personál společnosti ITMS plast s.r.o., která má v oblasti výroby plastových výrobků letité zkušenosti a zajišťuje dodávku produktů také pro největší české a zahraniční firmy z různých odvětví.


Jak vybrat vhodný objem plastové odpadní jímky a její konstrukční provedení

Použití odpadní jímky (žumpy) pro zadržení odpadní splaškové vody je stále oblíbeným řešením všude tam, kde není
průtok odpadní vody příliš velký. Jímky se proto hojně využívají na chatách a chalupách, ale také tam, kde může být
obtížné získat patřičná povolení pro vybudování septiku či čističky odpadních vod. Použití jímky je ekonomickým
řešením, které nevyžaduje téměř žádné povolení, jedinou podmínkou je pak bezproblémový přístup fekálního vozu.
Odpadní jímka je tedy z hlediska legislativy nejjednodušším řešením. Při výběru jímky je však třeba zohlednit vzhledem
ke konkrétním potřebám a využití její objem a také konstrukční provedení.
        

Volba objemu plastové odpadní jímky (žumpy)

Před samotným pořízením plastové odpadní jímky (žumpy) je třeba zvážit její ideální objem. Při výběru objemu je třeba vzít v ohled celou řadu faktorů. Ideální velikost jímky je upravena podle ČSN 736781, ve které se berou v úvahu především tři faktory: počet obyvatel, spotřeba vody na osobu / den a interval vyvážení. Důležité je především zjištění přibližné spotřeby odpadní vody na osobu, která se odvíjí od zařízení, která se využívají.

Zatímco při použití suchého WC je denní objem vody na osobu jen cca 0,002 m3, při využití vodovodní přípojky, splachovací toalety, koupelny a ohřevu vody bojlerem je spotřeba 0,150 m3 na osobu. Vezmeme-li v úvahu druhý uvedený typ spotřeby, při užívání 2 osobami a vyvážením jednou za dva měsíce se jako ideální jeví jímka o velikost 18 m3. Při volbě plastové jímky však doporučujeme poradit se s výrobcem jímek, který vám proces výpočtu objemu blíže představí a podrobněji zohlední jednotlivé faktory. Poměrně často zákazníci volí objem jímky v závislosti na velikosti fekálního vozu, který je v jejich okolí k dispozici.

Při výběru jímky zohledňujte její objem i konstrukční provedení

Volba konstrukčního provedení odpadní jímky (žumpy) podle místa usazení

Společnost ITMS plast s.r.o., zabývající se výrobou plastových jímek, nabízí různé typy konstrukčního provedení nádrží v závislosti na místě uložení. Základní samonosné jímky jsou vhodné všude tam, kde nedochází k výskytu spodní vody, současně nejde o místo s jílovou půdou nebo záplavovou oblast. V opačném případě je třeba použít dvouplášťové jímky, které v nabídce zmiňovaného výrobce také naleznete.

K dispozici jsou také jímky k obetonování, které jsou určené pro umístění do míst v blízkosti komunikací, příjezdových cest nebo staticky zatěžovaných míst (např. v blízkosti základu domu). ITMS plast s.r.o. vyrábí plastové odpadní jímky (žumpy) různých velikostí, a to jak v kruhovém, tak hranatém provedení. Klient si tak vybere přesně takový typ, který je ideální jak z hlediska objemu, konstrukčního provedení, ale také tvaru a rozměru pro usazení do požadovaného prostoru.

Český výrobce ITMS plast s.r.o. nabízí různá konstrukční řešení plastových jímek

Plastové jímky na dešťovou vodu (retenční jímky)

Samostatnou kategorii tvoří plastové jímky na dešťovou vodu, rovněž nazývané retenční jímky. Ty neslouží k uchovávání vody odpadní, nýbrž dešťové. Tu lze dále používat pro nejrůznější účely, od mytí vozu po zalévání zahrady nebo k dalšímu využití dešťové vody v domě (např. splachování WC, praní prádla). Jímky na dešťovou vodu jsou konstruovány s ohledem na snadnou přístupnost a bezproblémové uchovávání dešťové vody.

Všechny plastové výrobky společnosti ITMS plast s.r.o. vynikají použitím vysoce kvalitního plastu, který zajistí mnohaletou životnost. Jsou svařitelné a vodotěsné. Vyrábíme i nadzemní nádrže, které odolávají také vlivům UV záření. Všechny výrobky jsou opatřeny vlastní certifikací a odpovídají požadovaným standardům.  


Retenční nádrž (jímka na dešťovou vodu) – výběr konkrétního typu a možnosti využití

Retenční nádrž je odborné označení pro jímku na dešťovou vodu, kterou lze dále užitkově využít. Pořízení retenční
nádrže představuje ideální ekologické a ekonomické řešení s cílem snížení spotřeby vody. Společnost ITMS plast s.r.o.
se zabývá výrobou a distribucí plastových výrobků různého typu včetně zmiňovaných retenčních nádrží na dešťovou
vodu. Při výběru je třeba zohlednit především objem nádrže, který závisí mj. na velikosti střechy nebo počtu
ekvivalentních obyvatel.
                 

Konstrukční provedení retenčních nádrží

Zmíněný výrobce ITMS plast s.r.o. vyrábí retenční nádrže - jímky na dešťovou vodu ve třech různých konstrukčních provedeních podle místa, kde bude nádrž uložena. Samonosný typ retenční nádrže může být usazen v jakémkoliv prostředí bez spodní vody, jílovité půdy a ne v záplavové oblasti. V případě, že má být plastová jímka uložena v místě se spodní vodou či jílovitou půdou, je třeba použít druhý zmíněný typ – dvouplášťovou retenční nádrž. K dispozici je také jímka k obetonování, určena pro položení v okolí silnic, příjezdových cest a staticky zatěžovaných míst.

Retenční nádrže vedou k praktickému využití dešťové vody

Volba objemu jímky na dešťovou vodu (retenční jímky) podle velikosti střech

Při nákupu plastové retenční nádrže na dešťovou vodu je důležitým parametrem její objem. Na jednu stranu je zbytečné pořizovat nádrž, která nebude nikdy ani z poloviny zaplněna, na druhou stranu pořízení retenční nádrže o malém objemu vede k nevyužití jejího potenciálu a k nutnosti přebytečnou vodu vypouštět.
Při výběru objemu je třeba zohlednit předpokládanou spotřebu vody. Je proto dobré zamyslet se, v jakém množství a k jakým účelům bude dešťová voda využívána. Objem retenční nádrže je třeba také zvolit v závislosti na velikosti střechy. Pro tyto účely se používá základní vzorec V=(j*P*f)/a. Za „j“ dosadíme množství srážek za rok (možno vyhledat na mapě Hydrometeorologického úřadu), za „P“ plochu střechy v m3, za „f“ dosadíme koeficient odtoku (pro ploché střechy cca 0,75, pro šikmé pak 0,80). „a“ je koeficient optimální velikosti, který při dosazení čísla 20 bude odpovídat až 3 týdnům suchého období.

Výběr retenční nádrže podle objemu i konstrukčního provedení

Možnosti využití dešťové vody

Dešťovou vodu z retenční nádrže od firmy ITMS plast s.r.o. lze využít mnoha různými způsoby. Jednak lze používat přímo v domácnosti, např. pro splachování WC nebo pro praní. Velmi často se používá pro zálivku zahrady, kdy by použití vody z vodovodního řádu znamenalo zbytečně velké investice. Dešťová voda však přináší celou řadu možností využití, např. mytí aut. Je třeba také upozornit, že retenční nádrž slouží také jako účinná ochrana před záplavami při vydatných srážkách a může Vám vyřešit spolehlivě odvodnění pozemku.

Pořízení retenční nádrže tak vede k celkové úspoře vody a tedy i financí. Je třeba si uvědomit, že celá řada činností a aktivit zálivkou zahrady počínaje a mytím vozů konče nevyžaduje použití pitné vody.

V neposlední řadě může být jímka na dešťovou vodu dopouštěna i z vrtu – voda pro účely zálivky není ledová a tento fakt ocení především zahrádkáři. S využitím jímek na dešťovou vodu od společnosti ITMS plast s.r.o. budeme mít vody vždy dostatek. 


Srovnání mechanické čistírny odpadních vod s domovní čistírnou odpadních vod

Chceme-li odpadní vodu vypouštět do povrchových nebo podzemních vod legálním způsobem, máme dvě možnosti.
Tou první je pořízení mechanické čistírny odpadních vod (septiku se zemním pískovým filtrem), druhou pak nákup
domovní čistírny vody. Oba přístupy jsou z hlediska zákona vhodné po získání patřičného povolení k vypouštění
předčištěné odpadní vody, díky čemuž se vyhneme potřebě častého vývozu, který se týká jímek. Oba typy mají své
přednosti a zápory, na základě kterých se můžeme pro výběr konkrétního provedení rozhodnout.
                 

Charakteristika mechanické čistírny odpadních vod

Mechanická čistírna odpadních vod se skládá ze dvou samostatných částí – ze septiku a zemního pískového filtru. Vypouštění odpadní vody ze septiku bez použití patřičného zemního pískového filtru není v současnosti dle zákona povoleno, proto je zemní pískový filtr nezbytnou součástí. Septik se skládá z několika komor, konkrétně septiky výrobce ITMS plast s.r.o. jsou tříkomorové. Tyto komory zajistí oddělení kalu, který se musí zpravidla jednou za rok odčerpat – dle platné legislativy.

K dispozici jsou septiky různého objemu, stejně tak i různě velké zemní pískové filtry v závislosti na spotřebě vody. Pořízení domácí čistírny odpadních vod tohoto typu je cenově dostupné, systém je čistě mechanický a nevyžaduje zdroj elektrické energie. Nevýhodou může být nutnost pravidelného odčerpávání kalu.

Mechanické i domovní čistírny odpadních vod

Charakteristika domovní čistírny odpadních vod

Domovní čistírny odpadních vod jsou v současné době považovány za spolehlivý způsob čištění vody. Domovní čistírna odpadních vod funguje na principu rozkladu organické hmoty směsí mikroorganismů. Čištění probíhá v několika fázích a k čištění dochází bez jakýchkoliv problémů.

Mohlo by se zdát, že domovní čistírna vod je jasnou volbou, ovšem není tomu tak. Je totiž třeba uvážit vysoké pořizovací náklady, které výrazně přesahují cenu za pořízení septiku s filtrem. Domovní čistírna vody navíc obvykle vyžaduje zdroj elektrické energie, který je využíván zpravidla nepřetržitě. Je pak tedy třeba počítat i s jistými provozními náklady a následným servisem.

Mechanická čistírna odpadních vod jako levné ekologické a kvalitní řešení

Srovnání obou typů domácích čistíren odpadních vod

Je třeba předem říci, že není možné jednoznačně určit, který způsob řešení je vhodnější. Pro různé účely a typy budov se hodí různá řešení. Spousta lidí přitom považuje vždy za lepší řešení pořízení domovní čistírny vody, ačkoliv vzhledem k pořizovacím i provozním nákladům a dalším výhodám může být vhodnější pořízení mechanické čistírny odpadních vod. Domovní čistírny nejsou vhodné k objektům s přerušovaným provozem (např. chaty, chalupy).

Obraťte se na výrobce a dodavatele ITMS plast s.r.o. a získejte cenné rady. Tato společnost nabízí oba typy čistíren a doporučí ideální řešení právě pro vaši realizaci. 


Šachty na vrtané studny

Součástí každé kvalitní vrtané studny je šachta, osazená v terénu. V současné době se stále upřednostňují plastové
šachty na vrtané studny, které přináší celou řadu výhod ve srovnání s betonovým provedením šachtic. Významným
výrobcem těchto plastových šachet je společnost ITMS plast s.r.o., která se výrobou plastových výrobků zabývá řadu
let, má bohaté zkušenosti a používá svařitelné plasty vysoké kvality.
                    

Charakteristika šachty na vrtanou studnu

Šachta na vrtanou studnu v provedení ITMS plast s.r.o. je plastová vodotěsná nádoba, která je určena pro instalaci potřebného vybavení vrtu a slouží také k následným kontrolám studny. Do šachty se umísťují čerpadla, vodoměry, armatury, ale také závlahové systémy a další přídavná zařízení. Požadavky na těsnost a vodotěsnost jsou tak náročné a plastové šachty musí splňovat celou řadu kritérií. 

Konkrétně produkty zmiňované společnosti jsou konstruovány s ohledem na jednoduché a rychlé připojení k vrtu. Proto jsou vybaveny nátrubkem pro připojení vyústění vrtu (pažení vrtu). Samonosné šachty na vrtanou studnu jsou vyráběny z velmi kvalitního polypropyleny, silného 8 mm. Díky silnější tloušťce pláště i víka je celá šachta dostatečně chráněna před různými vlivy, je pevná a vodotěsná. Všechny spoje jsou pevné, a to díky využití moderních technologií svařování plastů.

Plastové šachty na vrtanou studnu jsou pevné, voděodolné, lehké a cenově dostupné

Výhody plastových šachet

V současné době se na vrtanou studnu používají právě plastové šachty, jelikož přináší ve srovnání s klasickými betonovými šachtami celou řadu výhod. Plastové šachty jsou především velmi lehké, jejich hmotnost obvykle nepřesahuje 40 kg. Díky tomu lze s šachtou snadno manipulovat, jednoduše ji instalovat, a to i do těžko přístupných míst.

Vzhledem k použití kvalitních materiálů a technologií výroby vynikají tyto šachty svou dlouhodobou životností, pevností, voděodolností i odolností vůči UV záření a různým agresivním látkám. Je třeba upozornit i na nízké pořizovací náklady těchto šachet.

Výroba plastových šachet různých velikostí i konstrukčních provedení

Konstrukční provedení

V nabídce společnosti naleznete tři základní typy rozměrů. V případě potřeby však lze po domluvě vyrobit šachtu na míru podle přání zákazníka. Standardně se vyrábí základní samonosný model, ovšem v případě potřeby osazení do míst se spodní vodou či jílovitou půdou lze zajistit i výrobu dvouplášťové šachty. Po domluvě může být provedena také výroba plastové šachty k obetonování, která bude pojezdná a hodí se do okolí příjezdových cest.

Šachty jsou standardně opatřeny protiskluzovými stupadly, deskou na elektroinstalaci, průchodkou pro hadici, průchodkou na kabel od čerpadla a po domluvě i dalšími prostupy dle přání investora.

Pořízení šachty na vrtanou studnu by se rozhodně nemělo podceňovat. Je třeba si uvědomit, že samotná šachta skrývá často nákladná zařízení a dílčí části, které je třeba uchovat v bezpečí. S šachtami od firmy ITMS s.r.o. nemusíte mít o umístěné zařízení žádné obavy. 


Rozdíl mezi septikem a odpadní jímkou (žumpou) a jejich srovnání 

Ne vždy je možné napojit odpadní vody na veřejnou kanalizaci. V takových případech je třeba její likvidaci vyřešit jiným způsobem. Nejčastěji se likvidace odpadních vod realizuje prostřednictvím septiku nebo odpadní jímky (žumpy). Jde však o dva rozdílné systémy, které se ve způsobu likvidace liší principiálně a hodí se pro rozdílné typy realizací.

  
septik

 

 

jímka


Odpadní jímky (žumpy) – ideální řešení pro chaty a rekreační zařízení

Odpadní jímka (žumpa) je bezodtoková nádrž, která zadržuje odpadní vodu. Vzhledem k tomu, že umístěný kal nikam neodtéká, je třeba zajistit její pravidelné odčerpávání. Proto je odpadní jímka (žumpa) ideálním řešením likvidace odpadních vod tam, kde frekvence pohybu není příliš velká, v opačném případě by bylo třeba vyvážet žumpu velmi často.

Hlavní výhoda odpadní jímky spočívá v jednoduchosti její instalace. Vzhledem k tomu, že nedochází k žádnému vypouštění, není třeba žádat o zvláštní povolení s výjimkou stavebního. Jedinou podmínkou k uložení odpadní jímky (žumpy) je bezproblémový příjezd fekálního vozu pro snadné vyvážení. Z tohoto důvodu je odpadní jímka (žumpa) hojně využívaná především na chatách a chalupách a dalších rekreačních zařízeních, ve kterých není celoroční provoz.

Výroba a prodej plastových odpadních jímek (žump) a septiků

Septik odpadní vodu předčišťuje

Na rozdíl od odpadní jímky (žumpy) je septik zařízením, které dokáže odpadní vodu předčistit. Následně ji lze vypustit do povrchových či podzemních vod nebo kanalizace. Septiky se vyrábí v několikakomorovém provedení, obecně platí, že čím více komor septik obsahuje, tím je proces čištění kvalitnější.

Použití septiku představuje efektivnější způsob řešení likvidace odpadních vod, na rozdíl od odpadní jímky (žumpy) nevyžaduje časté vyvážení odpadu. Výjimku tvoří usazený kal, který se odčerpává přibližně jednou za rok v závislosti na velikosti septiku a míře zaplnění. Nevýhodou použití septiku pak může být nutnost stavebního povolení, ale také povolení k vypouštění odpadních vod. Vodoprávní úřad může vypouštění povolit a ještě k tomu určit způsob dočištění odpadní vody, přímé vypouštění septiku je neekologické a dnes se prakticky nepovoluje.

Odpadní jímka (žumpa) je bezodtoková nádrž, septik odpadní vodu předčišťuje a umožňuje vypouštění

Odpadní jímky (žumpy) i septiky z plastu

Odpadní jímky (žumpy) i septiky mohou být vyrobeny z různých materiálů, v současnosti se nejvíce využívají výrobky z plastu. Společnost ITMS plast se zabývá výrobou obou typů zařízení a nabízí je v různém konstrukčním provedení a mnoha velikostech.

Septiky i odpadní jímky (žumpy) jsou k dispozici v provedení samonosném, dvouplášťovém i připraveném k obetonování. V závislosti na místě uložení odpadní jímky či septiku lze zvolit provedení kruhové či hranaté. Zařízení jsou vyrobena z kvalitního plastu, které odolává mechanickým i chemickým vlivům a zajišťuje dlouhotrvající životnost.

Oba typy zařízení pro předčištění odpadních vod se hojně využívají i dnes, hodí se pro různé typy realizací. Septik přináší efektivnější řešení, vyžaduje však získání patřičných povolení, oproti tomu je pořízení odpadní jímky (žumpy) z hlediska povolení bezproblémové. 


Vodoměrné šachty – jejich využití a volba konstrukčního provedení

Vodoměr, čerpadlo a rozvody vody vyžadují své specifické umístění. Pokud je místo pro napojení vodovodní přípojky od budovy příliš vzdáleno, využívají se vodoměrné šachty, které se umísťují na hranici soukromého pozemku s pozemkem veřejným. Totéž se uplatňuje v případě, není-li možné z různých důvodů umístit vodoměr přímo do budovy. Vodoměrné šachty se vyrábí v různém konstrukčním provedení, moderní šachty jsou vyrobeny z plastu a přináší řadu výhod.

 

Využití vodoměrných šachet

Plastové vodoměrné šachty umožňují bezproblémový přístup k vodoměru, čerpadlu, rozvodům a dalším připojovacím armaturám. Jsou konstruovány tak, aby uchránily uložené vodovodní zařízení před rizikem mechanického poškození a současně zabránily nechtěnému průniku vody dovnitř šachty.

Výrobou a prodejem vodoměrných šachet podle platných norem se zabývá společnost ITMS plast s.r.o., která tato zařízení navrhuje s ohledem na dlouhou životnost, ekologičnost i snadnou manipulaci. Obecně se využití vodoměrných šachet doporučuje všude tam, kde je napojení vodovodní přípojky vzdálené od budovy 10 a více metrů.

Vodoměrná šachta slouží k uložení vodoměru, čerpadla i rozvodů vody 

Konstrukční provedení

V závislosti na místě uložení jsou vodoměrné šachty vyráběné ve trojím konstrukčním provedení. Nejjednodušší samonosná šachta se umísťuje do bezproblémových míst, u kterých nedochází k výskytu spodní vody. Neumísťují se do jílovité půdy. Pokud je třeba umístit šachtu právě tam, kde se spodní voda vyskytuje a kde se jílovitá půda nachází, používá se dvouplášťová šachta se zvýšenou ochrannou funkcí. Posledním typem konstrukčního provedení je vodoměrná šachta k obetonování, která je vhodná pro uložení v místech s vyšším statickým zatěžováním.

Různá konstrukční provedení vodoměrných šachet – samonosné, dvouplášťové i k obetonování 

Osazení šachet

Plastové šachty jsou lehké a vynikají jednoduchou manipulací při osazování a transportu. Osazení šachet do výkopu je snadné – umísťují se na základovou armovanou betonovou desku. Samonosné plastové šachty mají silnější stěny a zasypávají se štěrkem a zeminou, nesamonosné šachty k obetonování vyžadují vytvoření dodatečného betonového pláště.

Výhody plastových vodoměrných šachet

Plastové šachty od českého výrobce ITMS plast s.r.o. jsou cenově dostupné, vynikají dlouhou životností a odolností vůči mechanickým i chemickým vlivům. Disponují plastovým poklopem a jsou vodotěsné bez jakýchkoliv dalších opatření.

Šachty odpovídají požadavkům vodárenských společností a splňují všechny platné normy. Použitý materiál je vodotěsný, 100 % svařitelný a odolný vůči UV záření a agresivnímu působení chemických látek. Každý výrobek je opatřen vlastní certifikací podle přísných standardů. 


Podzemní plastové sklepy mají mnoho výhod a stávají se stále oblíbenějšími

Máte zahradu a nedostatek skladovacího prostoru, kam byste uložili svou úrodu, aniž byste se museli obávat, že se vám zkazí? Nebo potřebujete pořádný sklep pro své podnikání? Problém mohou vyřešit podzemní plastové sklepy od firmy ITMS plast. Hotové plastové sklepy nevyžadují velké stavební úpravy a šetří i místo na pozemku. Jsou umístěné pod zemí, přičemž zeminu pak lze po realizaci plastového sklepa dále využít třeba právě k pěstování zeleniny či ovoce.

Sklep je potřebnou součástí obydlí – plastový sklep je zajímavá alternativa

Ke skladování potravin, jako jsou brambory, kořenová zelenina, jablka, ale také zavařeniny a podobně, se odpradávna využívají sklepy, tedy prostory umístěné pod úrovní terénu. Stále oblíbenější variantou jsou podzemní plastové sklepy, ve kterých se snadno udržuje neměnná teplota a vlhkost, takže zde hrozí menší riziko vzniku plísní a uskladněné potraviny se udrží dlouho čerstvé.

ITMS plast: kvalitní a certifikované plastové sklepy

Podzemní plastové sklepy vyrábí a dodává firma ITMS plast. Díky kvalifikovanému a zkušenému personálu můžeme zaručit, že každý náš produkt je vyroben s maximální precizností. Používáme nejmodernější technologie a materiály, které jsou vodotěsné, odolné vůči agresivním látkám a mají dlouhou životnost. Všechny naše výrobky mají také vlastní certifikaci podle standardů. Zejména u sklepů je toto velmi důležité a doporučujeme dbát na to, aby materiál byl certifikovaný k použití pro kontakt s jídlem. Naše podzemní plastové sklepy tuto podmínku splňují.

Plastový sklep – chladnička zakopaná v zemi

Jak podzemní plastové sklepy vypadají? Jsou tvořeny velkou plastovou nádobou podobnou sudu, která je umístěna v zemi a tvoří sklep. Jde v podstatě o chladničku z plastu, která se zakope do země a na povrch z ní vychází krk s dostatečně širokým vstupem. Dovnitř dolů se vchází pohodlně po schůdcích.

Podzemní plastové sklepy lze umístit přímo pod dům, přičemž vstup do něj může být veden z některé místnosti, například z kuchyně. Vhodné je také umístění sklepa na místo obklopené stromy, které z půdy vytahují přebytečnou vlhkost. Ideální naopak není místo, kde dochází k velkému zahřívání půdy přímým slunečním svitem.

Plastové sklepy nabízejí mnoho výhod

Oproti klasickým sklepům mají podzemní plastové sklepy hned několik výhod. Jsou nenáročné na údržbu, mají dlouhou životnost, zaručují dobrou hydroizolaci a proniká do nich méně vlhkost než do klasických sklepů, takže je zde menší riziko vzniku plísní. Také jejich montáž je snadná a jsou ihned připravené k použití a skladování potravin. Plusem je úspora místa a energie potřebné k chlazení potravin.