OBJEDNÁVKY A PORADENSTVÍ tel.: +420 603 888 560 e-mail: info@itms-plast.cz Po - Pá: 8 - 17 hod. O NÁS SORTIMENT O nás Rady a tipy Reference Fotogalerie Doprava Kontakt

Čistírny odpadních vod

Proč naše ČOV?

Nejkvalitnější materiál

Naše čistírny odpadních vod jsou vyrobeny z nekorodujících materiálů.

Certifikace

Certifikováno CE TÜV

Výkon

Naše čistírny odpadních vod dosahují vysoké úrovně čištění (98,4%).

ceník fotogalerie výhody

Výhody

Jedná se o řadu mechanicko-biologických ČOV, které slouží k čištění splaškových odpadních vod z rodinných domů a rekreačních objektů.

Konstrukce u naší čistírny odpadních vod je navržena jako samonosná pochůzná. Usazuje se na základovou betonovou desku, obsyp a zásyp provádíme štěrkopískem a současně čistírnu plníme čistou vodou. V případě, že je v místech zvýšený výskyt spodní vody – usazení probíhá odlišněji.

Do této domovní čistírny nelze vypouštět pouze odpadní vodu z objektů, ve kterých je používán drtič odpadu. Své uplatnění nalezne domovní čistírna v domech, které nemohou odvádět odpadní vodu na centrální čistírnu odpadních vod. Velkou výhodou domovní ČOV je ekonomický provoz a nenáročnost na obsluhu.

Domovní čistírnu odpadních vod tvoří polypropylenový celoplastový kontejner, který je rozdělen přepážkami na jednotlivé komory, ve kterých probíhají postupně jednotlivé procesy. Vstup do čistírny je řešen pochůzným poklopem s UV stabilizací, který nám čas od času umožňuje provést revizi a sledovat jednotlivé procesy probíhající uvnitř.


Kam s odpadní vodou?

Odpovědí na tuto otázku je hned několik:

- vyčištěnou vodu můžete použít k závlaze nebo ji vsakovat. (v případě závlahy se čistírna napojí na jímku zadržující vyčištěnou odpadní vodu)
- vypouštět do kanalizace nebo toku.

Podrobnější informace týkající se domovních čistíren, jejich usazení a údajů o kvalitě vyčištěné vody Vám zašleme na vyžádání.


Námi nabízené domovní čistírny odpadních vod se vyznačují:

a) ekonomickým provozem (použití nekorodujících materiálů)
b) neobtěžují své okolí hlukem ani zápachem
c) nenáročné na obsluhu
d) dosahují vysoké úrovně čištění (98,4%)
e) jednoduchou instalací bez obetonování


Technické údaje ČOV

Typ čistírny Počet připojených osob Zatížení v BSK5 (kg/den) Množství odpadní vody (m3/den) Spotřeba energie (kW/den) Odtokové hodnoty: CHSK BSK NL
EKO-8EO 8 0,48 1,2 1,4 - 2,7 < 100 mg/l < 25 mg/l < 25 mg/l
EKO-16EO 16 0,96 2,5 2,2 - 4,4 < 100 mg/l < 25 mg/l < 25 mg/l
EKO-25EO 25 1,50 3,8 3,4 - 6,8 < 100 mg/l < 25 mg/l < 25 mg/l
EKO-50EO 50 3,00 7,7 6,8 - 13,6 < 100 mg/l < 25 mg/l < 25 mg/l


Velikost ČOV

Typ Rozměr O x výška (cm) Hmotnost (kg)
EKO-8EO 150x200 150
EKO-16EO 190x210 250
EKO-25EO 250x230 350
EKO-50EO 340x270 600